Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

Januar 2019

Fagdag om Sårbehandling - Yrkesseksjon helse og sosial

Steinkjer

Februar 2019

Regionstyremøte

Trondheim

(Regionstyremøte)

videomøte

Mars 2019

Regionstyremøte

Røros hotell

Regionmøte

Røros hotell

Regionkonferansen for utvalg og seksjoner

Røros hotell

April 2019

Fagdag for kontor og administrasjon - Ergonomi

Regionstyremøte

Trondheim

Mai 2019

Regionstyremøte

Frøya

Juni 2019

Regionstyremøte

Steinkjer

August 2019

Regionstyremøte

Trondheim

September 2019

Regionstyremøte

Steinkjer

Oktober 2019

Regionstyremøte

Scandiv Hell hotel, Stjørdal

Tariffkonferanse

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

November 2019

Regionstyremøte

Trondheim

Desember 2019

Regionstyremøte

Steinkjer